ЕдинениеНа 10.02.2007 г е сключен договор за сътрудничество между Национален съюз "Единение" и Националния музей на МВР. Съставна част от него е "План за съвместни мероприятия"


На 08.02.2008 г е сключен договор за сътрудничество между Национален съюз "Единение" и 74-то СОУ "Гоце Делчев" гр. София. Съставна част от него е "План за съвместните мероприятия"


Национален съюз "Единение" развива дейност съвместно с клуба на любителите на исторически оръжия "Поп Минчо Кънчев" гр. Стара Загора.

В съответствие с Устава на сдружението, Национален съюз "Единение" осъществява сътрудничество с комитет "Крум Страшний" гр. Шумен, с който има има сходни цели и задачи.  

 
Сключен е официален договор с 19 СОУ гр. София за сътрудничество в областта на военнопатриотичното възпитание на младото поколение.

Сключени са договори със 74-то и 61-во СОУ гр. за сътрудничество в областта на военнопатриотичното възпитание на младото поколение


Сключен е  договор за сътрудничество с Академията на МВРПрез 2012 г . е сключен меморандум за сътрудничество между Национален съюз "Единение", Комитет "Родолюбие", сдружение "Родопски хайдути", клуб "Поп Минчо Кънчев", комитет "Крум Страшний", клуб "Чакър войвода" и клуб "Миноносец Дръзки" 


© 2008 Камея Дизайн. Всички права запазени.