Съвет              Клубове

Клубове:

Регионален клуб гр.София

Регионален клуб гр.Варна

Регионален клуб гр. Царево

Регионален клуб гр. Дряново

Регионален клуб "Бдинци" гр. Видин
 

Регионален клуб гр. Бургас 

Председател: подполк. д-р инж. Зарко Иванов Здравков

Председател: Полк. инж. Красимир Иванов

Председател: Иван Препув

Председател: Николай Колев


Председател: Димчо Георгиев


Председател: контраадмирал о.р. Симеон Цеков

© 2008 Камея Дизайн. Всички права запазени.